Search
Close this search box.

Onze diensten

Bij elke complexe letselschadezaak zetten wij ons maximaal in voor een optimaal resultaat

Wij zijn onafhankelijke experts voor aansprakelijk-gestelde partijen. Dagelijks helpen wij bedrijven, zorginstellingen, assurantiemakelaars, volmachtskantoren en verzekeraars om schadezaken op te lossen waarmee zij geconfronteerd worden. Dat doen wij op het gebied van de beoordeling van aansprakelijkheid en de afwikkeling van de schade. Wij maken ons sterk voor onafhankelijke advisering met aandacht voor zowel de financiële afwikkeling als de herstelmogelijkheden.

U kunt bij ons rekenen op een persoonlijke partner met een duidelijke visie op herstel en schadeafwikkeling. Een partner die denkt in oplossingen en mogelijkheden. Dankzij onze grondige en brede kennis van zaken, een groot netwerk en meer dan 30 jaar ervaring op elk gebied van personenschadebehandeling is uw zaak bij ons in de juiste handen.

In geval van letsel of overlijden, waar en hoe ook ontstaan (verkeer, privé, werk, medisch of producten), bij lichamelijke en/of psychische schade, bij advisering en uitvoering, bij tijdelijk of blijvend letsel, vanaf ons bureau of met bezoek aan huis of op kantoor: onze experts bieden de juiste ondersteuning.

De diensten die wij leveren zijn er altijd op gericht om zaken, hoe complex ook, op de beste manier op te lossen met een optimaal resultaat als doel.

Kom in contact met één van onze experts.

Bij elke complexe letselschadezaak zetten wij ons maximaal in voor een optimaal resultaat.

Klanten komen bij ons met de volgende soorten opdrachten:

Toedrachtonderzoeken

Vergaren van relevante feiten en omstandigheden voor het vaststellen van aansprakelijkheid.

Schade-inventarisaties

inclusief geheel vrijblijvende inventarisaties als de aansprakelijkheid nog niet beoordeeld is.

Schadeafwikkeling

met verschillende gradaties van regie-overgang (van eenmalige opdrachten tot volledige ontzorging met totaalbehandeling).

Afwikkeling van vorderingen van regresnemers

(bv. UWV en ziektekostenverzekering).

Advisering

over bijvoorbeeld:

  • Aansprakelijkheid;
  • Schadereserve (te verwachten totale schade-omvang);
  • Regresmogelijkheden op andere betrokken partijen.

Herbeoordeling & second-opinion

over bijvoorbeeld:

  • De aanpak bij complexe letselschade-afwikkeling en bemiddeling bij de afwikkeling;
  • Schadereserves.

Berekeningen van toekomstschade

Tweejaarsevaluaties

ten behoeve van de voortvarendheid in de afwikkeling van personenschade.

Herstelbemiddeling

Faciliteren van medische, psychologische en praktische herstelmogelijkheden

Opleidingen en kennissessies eigen personeel

Coördinatie van hulpdiensten

zoals bv. medische beoordelaars, arbeids- & re-integratiedeskundigen, rekenkundigen en herstelcoaches.