Huidig coronabeleid

TerugWoensdag 23 september 2020 - Protocol bezoeken experts tijdens Corona

 
Wij committeren ons uiteraard aan het nationale Coronabeleid, mede o.b.v. van de RIVM richtlijnen. Naar aanleiding van de voorzichtig versoepelde Coronamaatregelen van 21 april 2020 is ons beleid nu als volgt:

1. Bezoekers van onze kantoren in Rotterdam en Den Bosch

Omdat voor iedereen nog geldt, blijf en werk zoveel mogelijk thuis, vragen wij de bezoekers van onze twee kantoren steeds te beoordelen of een fysiek bezoek noodzakelijk is.

Zo niet, dan (video)bellen wij graag met u.

Indien dat wel het geval is, dan geldt voor alle aanwezigen uiteraard dat wij ons houden aan de bekende regels, waarbij nu voorop staat dat we het aantal bezoekers maximeren tot 3 personen, er geen sprake kan zijn van klachten en er steeds minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden tot elkaar. Op ons kantoor zijn voldoende desinfectiemiddelen voorhanden en er zijn inmiddels loopinrichtingen ingericht. 

2. Fysieke expertisebezoeken

Voor de bezoeken van onze experts geldt nu het uitgangspunt dat er geen externe fysieke bezoeken plaatsvinden als dat niet nodig is, maar wel fysieke bezoeken als dat gewenst en veilig is.

Met behulp van onderstaande download kunt u het geldende protocol voor fysieke bezoeken van onze experts inzien.

Als alternatief voor fysieke bezoeken bieden wij de volgende mogelijkheden:
  1. Het 'bezoek' vindt plaats met behulp van alleen een audioverbinding, een-op-een m.b.v. telefoon, of met meerdere mensen d.m.v. een conference call.
  2. Het 'bezoek' vindt plaats met behulp van een videoverbinding. Onze medewerkers zullen de benodigde gegevens voor de verbinding verschaffen.
  3. Het 'bezoek' vindt plaats op onze vestiging in Rotterdam. Daar is een aparte bespreekruimte ingericht waar maximaal vier personen met voldoende afstand en hygiëne een bespreking kunnen voeren.   
Wij willen met dit beleid enerzijds zo goed mogelijk een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke maatschappelijke inzet om de gevolgen van het Coronavirus te beperken en anderzijds zo veel mogelijk voortgang en kwaliteit behouden in de letselschadeafwikkeling.

Wij blijven ons beleid steeds aanpassen aan de actuele situatie.


Download: Huidig coronabeleid

Bron: Protocol bezoeken experts tijdens Corona

Laatste artikelen