MVO Nederland

TerugGeplaatst op: vrijdag 10 februari 2017

Andriessen Expertise en srb-Rasenberg helpt partijen die aansprakelijk zijn gesteld voor schade door letsel of overlijden. Zij verzorgt de communicatie met alle daarbij betrokken partijen, waaronder slachtoffers en verzekeraars. Zij draagt zorg voor een inhoudelijke, rechtvaardige en tevredenstellende afwikkeling. De ondernemingen zetten hun expertise in tbv het voorkomen, beperken, herstellen en compenseren van schade aan mensen en geven daarmee invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om dergelijke schade zo veel mogelijk juist te alloceren en te beperken.Laatste artikelen