Nationaal Keurmerk Letselschade

TerugIn 2006 is een Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) gepresenteerd als reactie op een aantal daarvoor geregistreerde, ongewenste praktijkgevallen en de daarop gevolgde maatschappelijke onvrede.

In 2012 is de GBL 2.0 en de Medische Paragraaf daarbij gepresenteerd, waarbij veel uitgangspunten uit de eerste code vertaald zijn naar voor de praktijk meer bruikbare normen. In 2012 is er ook een aparte gedragscode voor medische incidenten (Gedragscode Openbaarheid medische incidenten en betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, de zgn. GOMA) gepresenteerd die zich deels richt op een adequate reactie van zorgaanbieders op incidenten, maar ook op een adequate afhandeling van verzoeken om schadevergoeding.
Het slachtoffer wordt in deze gedragscodes centraal gesteld en er worden spelregels gegeven om het schaderegelingsproces sneller en meer transparant te laten verlopen.
Bedrijven die de Gedragscodes toepassen melden zich aan bij De Letselschade Raad. Als de aanvraag door De Letselschade Raad is goedgekeurd, wordt de organisatie in het GBL/GOMA-register opgenomen.

Andriessen Expertise viel de eer te beurt om in 2007 - in het bijzijn van de Minister van Justitie, Dr. E.M.H. Hirsch Ballin - als eerste te worden ingeschreven in het GBL-register. In 2013 was Andriessen Expertise wederom het eerste expertisekantoor dat werd ingeschreven in het GOMA-register.

Per 2017 zijn de registers GBL en GOMA geïntegreerd in het Register Letselschade en per 2021 is dit register omgezet naar het Nationaal Keurmerk Letselschade ("NKL", zie deletselschaderaad.nl/nkl/). Andriessen Expertise is dus al vanaf het prille begin ingeschreven en blijft zich toetsbaar opstellen ter continue verbetering van de letselschade-afwikkeling.