Analyse Behandel Combinatie (ABC)

Terug

Opdrachtgevers zien zich geplaatst voor steeds lastigere keuzes in hun personenschadedossiers. Onder druk van de slechte (behandel-)voorbeelden uit het verleden, de GBL en een aan gezag winnende Letselschaderaad, dient uiterste zorg te worden besteed aan het schaderegelingstraject en -klimaat. Ook de in de Code genoemde respons- en behandeltijden zijn strak en soms moeilijk haalbaar.

De afweging is veelal: geven we de zaak in totaalbehandeling aan een gespecialiseerd, onafhankelijk bureau, doen we alles zelf of besteden we onderdelen uit. Een tijdelijke situatie van onderbezetting - in relatie tot de responstijden - kan aanleiding zijn voor (tijdelijke) behandeling totdat de eigen afdeling weer op sterkte is.

Andriessen Expertise verzorgt partijgebonden diensten en kan samen met het zusterbedrijf SRB-Rasenberg alle voorkomende diensten leveren: van care/casemanagement, eenmalige diensten, claimshandling, deel- en totaalbehandeling tot en met vertegenwoordiging in deelgeschilprocedures. Op die manier bestaat voor onze opdrachtgevers de mogelijkheid om bij een full-service kantoor de diensten af te nemen, die binnen de eigen strategie passen.

Een toegevoegde waarde aan de partijgebonden diensten vormen de neutrale en waardevrije hulpdiensten als actuariële rapportages, arbeidsdeskundige en bedrijfseconomische adviezen, medische beoordelingen en expertises, mediation en opleidingen.
In de combinatie met partijgebonden diensten komt dan een uniek totaalproduct tot stand.

Deze neutrale hulpdiensten zijn in 2012 gebundeld in De Bureaus (www.debureaus.nl). Er is sprake van een gelijkwaardige aandeelhoudersverdeling (aansprakelijke- en slachtofferzijde), volledig zelfstandige leiding en een onafhankelijke Raad van Advies die toeziet op toepassing van de kernwaarden: onafhankelijk, neutraal en transparant.

De ABC geeft de mogelijkheid om uit een totaalpakket van diensten en activiteiten (zowel partijgebonden als neutrale hulpdiensten) een keuze te maken voor de aangeleverde opdrachten. Hierover kan bij aanvang van een opdracht een advies worden gegeven.
Een kostenindicatie hoort hier ook bij. Hierbij bestaat eveneens de mogelijkheid om de diensten te verrichten tegen een vaste prijs, zowel voor onderdelen als het geheel. Door optimalisering van de levering van de vaste diensten-elementen ontstaat kostenreductie, hetgeen zich zal vertalen in een meer concurrerende prijs.