Automatisering

TerugMet behulp van onze ICT-systemen zijn wij in staat om de marktbreed gewenste transparantie in onze dossiers te verzorgen. Opdrachtgevers kunnen via het portaal onze behandeling op de voet volgen en hebben "realtime" inzicht in hun opdrachten. Daarnaast hebben slachtoffers en hun belangenbehartigers steeds inzage in de afspraken met behulp van het behandelplan en de reeds ontvangen voorschotten per schade-onderdeel.

Alle activiteiten in de dossiers worden doorgaand vergeleken met de afspraken in de SLA en de procedure-eisen uit de GBL, GOMA, Bedrijfsregeling 15 en procesgang Zwaar Letsel. Zodoende kunnen wij (grafische) overzichten overleggen van onze dienstverlening.