Werkgebied van Hildo Kleijn Molekamp

H. (Hildo) Kleijn Molekamp, NIVRE Register-Expert

Terug
Naam: H. (Hildo) Kleijn Molekamp
Functie: personenschadedeskundige en manager buitendienst
In vakgebied sinds:      1974
   
Telefoon: 088 - 888 5602
Mobiel: 06 - 55 737 294
Email: h.kleijn.molekamp@andriessenexpertise.nl
   
Secretariaat: team 3 ('s-Hertogenbosch)
Telefoon: 088 - 888 5683
Email: team3@andriessenexpertise.nl

Hildo Kleijn Molekamp heeft zich sinds 1974, slechts onderbroken door de dienstplicht, bezig gehouden met de afwikkeling van personenschaden. Eerst bij een vooraanstaande landelijke verzekeraar waar hij verschillende uitvoerende en beleidsmatige functies heeft vervuld. Vanaf 1995 is hij werkzaam bij Andriessen Expertise. Hij doceert voor PIV/NIBE-SVV/OSR, momenteel over "Overlijdensschade" in het kader van de leergang Zwaar Letsel.

Naast het realiseren van adequate onderhandelingsresultaten en het persoonlijke contact, trekt hem het wetenschappelijke aspect van het vak zeer aan.

Hildo is Nivre-expert, arbeidsdeskundige en sinds 1994 lid van het NIS.

Specialismen:
schade als gevolg van overlijden, - bij zelfstandigen, beroeps- en medische aansprakelijkheid, oplossen van vastgelopen zaken, ontwikkelen rekenmodellen.

Hobby's:
reizen, schilderen en sport.