Werkgebied van Philip Cilon

mr. Ph.P.J. (Philip) Cilon MCC

Terug
Naam: mr. Ph.P.J. (Philip) Cilon MCC
Functie: personenschadedeskundige
In vakgebied sinds:      1996
   
Telefoon: 088 - 888 5607
Mobiel: 06 - 13 170 358
Email: ph.cilon@andriessenexpertise.nl
   
Secretariaat: team 6 (Rotterdam)
Telefoon: 088 - 888 5686
Email: team6@andriessenexpertise.nl
   
   
   

Philip Cilon is in 1993 gestart binnen het vakgebied personenschade. hij heeft alle facetten van het vak doorgemaakt en is in 1995 in de buitendienst gestart. Vanaf 2001 heeft hij diverse managementfuncties vervuld bij het Ministerie van Defensie, Allianz Benelux en bij De Goudse Verzekeringen. De vakinhoudelijke aspecten zijn hierbij nooit uit het oog verloren en vormden een belangrijk onderdeel binnen deze managementfuncties.

Na 16 jaar management heeft Philip zijn passie voor het vak verder vorm gegeven in de rol van personenschade- en aansprakelijkheidsdeskundige. Centraal bij de invulling van die rol staat voor Philip handelen vanuit een visie en plan. Als je dit als uitgangspunt neemt, in combinatie met een heldere en transparante handelswijze, komen zelfs de meest complexe zaken tot een oplossing.

Gedurende zijn loopbaan studeerde Philip Nederlands Recht, Bedrijfskunde met specialisatie changemanagement en behaalde in 2017 nog zijn Master in Managementwetenschappen. 

Specialismen:
Aansprakelijkheid- en personenschadezaken, zowel in de schadevaststelling als in het verrichten van onderzoek hiernaar. Ook meedenken in managementkwesties voor opdrachtgevers behoort tot de mogelijkheden. Businesspartner in de meest ruime zin van het woord.

Hobby's:
Fitnes, hardlopen, paarden en jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen.