Werkgebied van Bea Jalvingh

B. (Bea) Jalvingh, NIVRE Register-Expert

Terug
Naam: B. (Bea) Jalvingh
Functie: personenschadedeskundige
In vakgebied sinds:      1999
   
Telefoon: 088 - 888 5622
Mobiel: 06 - 10 238 560
Email: b.jalvingh@andriessenexpertise.nl
   
Secretariaat: team 2 ('s-Hertogenbosch)
Telefoon: 088 - 888 5682
Email: team2@andriessenexpertise.nl

Bea Jalvingh heeft na afronding van de opleiding tot Fysiotherapeut ruim 20 jaar in die branche gewerkt. De laatste 10 jaar daarvan echter in afnemende mate, nadat zij vanuit een grote behoefte aan verbreding en verdieping in het arbeidzame leven, in 1998 de overstap maakte naar de Personenschaderegeling. In de loop der tijd is zij sindsdien zowel werkzaam geweest aan de aansprakelijkheidszijde als aan de belangenbehartigerszijde in personenschadezaken en bij meerdere verzekeraars.


In 2017 maakte zij de overstap naar Andriessen Expertise vanuit een nieuwe nadrukkelijke behoefte tot verbreding en verdieping in het werk. Daarbij blijft het voor haar steeds de uitdaging om, vanuit een grote interesse in de achtergrond en beweegredenen van de diverse partijen, zuiver en communicatief helder een oplossingsgericht standpunt in te nemen.

Specialismen:
Personenschade in brede zin bij verkeersaansprakelijkheid, AVP en AVB.

Hobby's:
Op divers vlak zowel letterlijk als figuurlijk in beweging zijn vanuit het motto “het leven moet gelééfd!”