Klachtenregeling

 
  • Deze procedure is bedoeld voor personen wiens schade door onze onderneming is of wordt behandeld, dan wel de belangenbehartiger van deze persoon.
  • Onze onderneming beschouwt als een klacht: iedere als klacht benoemde onvrede waaruit blijkt dat niet aan de verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.
  • De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van onze onderneming:
Andriessen Expertise
t.a.v. de Directie
Postbus 465, 5201 AL 's-Hertogenbosch
telefoon: 073- 612 1700
e-mail:
experts@andriessenexpertise.nl
  • De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen bevestigd.
  • Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke en gemotiveerde reactie.
  • Mocht de reactie volgens de klager niet naar wens zijn, dan zal de directie de klager wijzen op andere mogelijkheden van geschillenbeslechting, waaronder een klacht bij het NIVRE (https://www.nivre.nl/), een betrokken verzekeraar en/of het Kifid (https://www.kifid.nl/).
  • Onze onderneming houdt een klachtenadministratie bij, zodat aan bevoegde instanties inzicht kan worden gegeven in aantal klachten en wijze van afhandeling. Binnen onze onderneming wordt iedere klacht ter lering intern besproken.