Search
Close this search box.

Seminar Medische Aansprakelijkheid

Lees ook...

05/30/2023

Robert Andriessen over de ontwikkeling van het expertisevak

05/01/2023

Philip Cilon treedt toe tot het Management Team van de Andriessen Expertise Groep

03/22/2023

Gastcollege Mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering

11/09/2022

Connectmiddag: Medische vs. juridische causaliteit en strategie in de dossierbehandeling bij klachten die medisch niet verklaarbaar zijn.

09/22/2022

Connectmiddag: Massaschade

07/05/2022

Medische aansprakelijkheid: kunst of kunde?

Op 22 juni 2023 vond er, na een groot succes het eerste jaar, wederom een kennisbijeenkomst plaats voor medewerkers en leden van Andriessen Expertise, Centramed, KBS Advocaten, MediRisk en VvAA. Naast de medewerkers waren nu ook overige professionals die te maken hebben met medische klachten en claims van harte welkom, zoals klachtenfunctionarissen, advocaten, belangenbehartigers en juristen van zorginstellingen.

Het onderwerp betrof deze keer het medisch deskundigenbericht dat vanuit verschillende perspectieven werd behandeld en besproken.

Jeroen Quakkelaar van ons kantoor is sterk betrokken geweest bij de opzet van kennisdeling op het gebied medische aansprakelijkheid waar deze seminars een uitvloeisel van zijn. Wij willen daarmee onze bijdrage leveren aan de best mogelijke afwikkeling van klachten en claims op medisch terrein.

Deel artikel: