Search
Close this search box.

Medische aansprakelijkheid: kunst of kunde?

Lees ook...

06/22/2023

Seminar Medische Aansprakelijkheid

05/30/2023

Robert Andriessen over de ontwikkeling van het expertisevak

05/01/2023

Philip Cilon treedt toe tot het Management Team van de Andriessen Expertise Groep

03/22/2023

Gastcollege Mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering

11/09/2022

Connectmiddag: Medische vs. juridische causaliteit en strategie in de dossierbehandeling bij klachten die medisch niet verklaarbaar zijn.

09/22/2022

Connectmiddag: Massaschade

“Op 24 juni 2022 vond er in het Singer Museum te Laren een seminar plaats onder de titel medische aansprakelijkheid: kunst of kunde? In een prachtige ambiance in het Singer Museum in Laren, waar vooraf door velen van de mogelijkheid gebruik werd gemaakt om met een gids het museum te verkennen, spraken we over diverse aspecten van de behandeling van medische aansprakelijkheidsclaims.

Kunst kijken helpt voor het krijgen van een ander perspectief en dat helpt ook bij het beoordelen en behandelen van een medische claim. Na een welkomstwoord door Claire Blaauw van VvAA werd het seminar geopend door Michel de Ridder (KBS advocaten) met een persoonlijke anekdote over de relatie tussen kunst en claims. Madelon Hengeveld (Klachtfunctionaris Alrijne en bestuurslid VKIG) nam ons vervolgens mee in het klachtproces waarbij de menselijke maat als uitgangspunt gold voor de weging van feiten en beleving bij klagers/claimanten. Daarna besprak Geertruid van Wassenaer (Van Wassenaer & Wytema letselschade advocaten) het optimale mediationproces en de do’s en don’ts in mediationtrajecten. De vierde spreker was Chris van Dijk (Kennedy van der Laan) met een humoristisch college over predispositie en de uitdagingen die de vergelijking van de ‘situatie met’ en de ‘situatie zonder’ medisch incident met zich meebrengen bij het vaststellen van schade. Het seminar werd afgesloten door Shosha Wiznitzer die ons meenam in haar onderzoek naar defensive medicine, oftewel de vraag hoe medische claims en tuchtrecht het gedrag van specialisten kunnen beïnvloeden. Met een voldaan gevoel gingen de deelnemers vervolgens naar de gezellige borrel.

Het seminar was onderdeel van een gezamenlijke initiatief van de drie verzekeraars voor medische aansprakelijkheid (VvAA, MediRisk, Centramed), Andriessen Expertise en KBS advocaten om te komen tot een kennis- en opleidingshuis voor medische aansprakelijkheid en dus voor juristen en andere betrokkenen bij een medisch incident. Het seminar werd bijgewoond door de eigen juristen van de organisaties, directie en managementleden en door klacht- en claimfunctionarissen van de leden van de verzekeraars.

Andriessen Expertise stond aan de wieg van deze ontwikkeling en draagt actief bij aan het vergroten van de kwaliteit van de schadebehandeling van dossiers medische aansprakelijkheid in de meest brede zin.”

 

Deel artikel: