Huidig coronabeleid

Lees ook...

04/12/2021

Op zoek naar nieuwe kundige letselschade-experts!

02/01/2021

Inge Sanders treedt toe tot het Management Team van de Andriessen Expertise Groep

09/21/2020

AE wordt partner van masteropleiding Aansprakelijkheid & Verzekering EUR

06/01/2020

Voordeelsverrekening en transitievergoeding

12/01/2019

Medische informatie in de letselschadepraktijk

07/16/2019

‘Een goed begin is het halve werk’ inzake kindschades

Wij committeren ons uiteraard aan het nationale coronabeleid. In verband met de verzwaarde coronamaatregelen per 21 januari 2021 hanteren wij het volgende beleid:

 1. Bezoekers van onze kantoren in Rotterdam en Den Bosch

Wij ontvangen nu tijdelijk en behoudens bijzondere, vooraf te overleggen omstandigheden, geen bezoekers meer op onze kantoren.

2. Fysieke expertisebezoeken

Voor de bezoeken van onze experts bij mensen thuis geldt dat we nu te maken hebben met de toepasselijke beperking van maximaal 1 persoon (van 13 jaar of ouder) en maximaal 1 bezoek per dag. Dit naast de richtlijn om zo veel mogelijk thuis te werken.

Vooralsnog tot eind mei 2021 zullen onze experts daarom geen fysieke bezoeken bij mensen thuis meer brengen, tenzij daarvoor bijzondere, specifiek af te stemmen afspraken zijn gemaakt. 

Met behulp van onderstaande download kunt u het geldende protocol voor fysieke bezoeken van onze experts inzien.

Als alternatief voor fysieke bezoeken bieden wij de volgende mogelijkheden:

  1. Het ‘bezoek’ vindt plaats met behulp van alleen een audioverbinding, een-op-een m.b.v. telefoon, of met meerdere mensen d.m.v. een conference call.
  2. Het ‘bezoek’ vindt plaats met behulp van een videoverbinding. Onze medewerkers zullen de benodigde gegevens voor de verbinding verschaffen.

Wij willen met dit beleid enerzijds zo goed mogelijk een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke maatschappelijke inzet om de gevolgen van het coronavirus te beperken en anderzijds zo veel mogelijk voortgang en kwaliteit behouden in de letselschadeafwikkeling.

Wij blijven ons beleid steeds aanpassen aan de actuele situatie.


Download: Huidig coronabeleid

Bron: Protocol bezoeken experts tijdens Corona

Share on linkedin
Deel artikel: